В лютому 2024 року ДУ «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» успішно пройшла повторну акредитацію та 7 березня 2024 року одержала оновлений АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

В лютому 2024 року ДУ «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» успішно пройшла повторну акредитацію та 7 березня 2024 року одержала оновлений АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ, зареєстрований у Реєстрі акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України 7 березня 2024 року за № 201185, дійсний до 6 березня 2029 року.

Лабораторія акредитована на: проведення фітосанітарної експертизи та ідентифікацію регульованих шкідливих організмів, аналізування посівних якостей насіння, визначення біохімічних та технологічних показників сільськогосподарських культур.

Відділ фітосанітарного аналізу акредитований на проведення 6 видів фітосанітарної експертизи та ідентифікацію 20 видів регульованих шкідливих організмів, зокрема:

1.Ентомологічна експертиза та ідентифікація:

 • чотирьохплямистого зерноїда (Callosobruchus maculatus Fabr.);
 • американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury);
 • каліфорнійської щитівки (Quadraspidiotus perniciosus);
 • західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte);
 • вузькозлатки ясеневої смарагдової (Agrilus planipennis Fairmairе);

2.Мікологічна експертиза та ідентифікація:

 • білої іржі хризантем (Puccinia horiana P. Hennings);
 • раку картоплі (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival);

3. Гербологічна експертиза та ідентифікація:

 • амброзії трироздільної (Ambrosia trifida L.);
 • гірчака повзучого (степового) (Acroptilon repens L.);
 • амброзії полинолистої (Аmbrosia artemisiifolia L.);
 • сорго алепського (Sorghum halepense (L.) Pers);
 • роду повитиць (Cuscuta Sрр.).

4. Фітогельмінтологічна експертиза та ідентифікація:

 • золотистої картопляної нематоди (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens).

5. Бактеріологічна експертиза та ідентифікація:

 • бактеріального в'янення кукурудзи (Pantoea stewartii subsp.stewartii);
 • іржаво-бурої плямистості листя квасолі (Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens).

6. Вірусологічна експертиза та ідентифікація:

 • вірусу мозаїки люцерни (Alfalfa mosaic virus);
 • вірусу штрихуватої мозаїки ячменю (Barley stripe mosaic virus).
 • вірусу смугастої мозаїки пшениці (Wheat streak mosaic virus);
 • вірусу мозаїки резухи (Arabis mosaic virus);
 • вірусу кільцевої пямистості тютюну (Tobacco ringspot virus).

Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу акредитований на проведення таких видів аналізувань:

 • аналізування чистоти і відходу насіння;
 • аналізування домішки насіння інших рослин;
 • аналізування схожості насіння;
 • аналізування життєздатності насіння;
 • аналізування вологості насіння;
 • аналізування маси 1000 насінин;
 • аналізування зараженості насіння хворобами.
 • аналізування заселеності насіння шкідниками;

та визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур на проведення 9 видів аналізувань:

 • визначення вологості;
 • визначення вмісту сміттєвої та зернової/олійної домішок;
 • визначення металомагнітної домішки;
 • визначення натури;
 • визначення органолептичних показників;
 • визначення чисельності сажкових зерен;
 • визначення рівня зараженості та заселеності шкідниками;
 • визначення склоподібності;
 • визначення якості та кількості клейковини.

Також, лабораторія має уповноваження відповідно до сфери акредитації згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 березня 2024 року № 736.