Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

 Для забезпечення відкритості і прозорості в роботі органів державної влади та реалізації конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію Президент України підписав Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».

Глава держави поставив завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог цього закону.

Надання публічної інформації Державною установою «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

 2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

 3) підпис і дату.

 Для оформлення інформаційного запиту

 усно: телефон (0522) 27-07-25

письмово: 25019, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Художника Ярошенка, 1 (на конверті вказувати "Запит на публічну інформацію")

Форму для подання інформаційного запиту у письмовому виді від фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян можна знайти тут

факс: (0522) 27-07-32

електронна пошта: lab@fitolab.kr.ua в темі листа обов’язково вказати "Запит на публічну інформацію"