Про лабораторію

Про лабораторію

 

Атестат про акредитацію

         Державна установа «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» була утворена згідно наказу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 23 листопада 2012 року № 401 «Про утворення Державної установи «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія».

З 2016 року Державна установа «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» відповідно до «Положення про Державну установу «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» затвердженого наказом Держпродспоживслужби від 07.07.2016р. № 185 «Про внесення змін до Положень про фітосанітарні лабораторії» підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та належить до сфери її управління.

7 березня 2019 року ДУ «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» одержала АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ, зареєстрований у Реєстрі акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України 7 березня 2019 року за № 201185, дійсний до 6 березня 2024 року. Сфера акредитації включає 6 видів випробувань (фітосанітарної експертизи), ідентифікацію 20 видів регульованих шкідливих організмів та визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу. 

Установа складається з 7 структурних підрозділів: відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів, відділ фітосанітарного аналізу, відділ біологічного методу захисту рослин, відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, відділ фітосанітарних процедур, відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності, загальний відділ.

Одним з ключових є відділ фітосанітарного аналізу, раніше карантинна лабораторія Державної інспекції з карантину рослин по Кіровоградській області, це була перша обласна карантинна лабораторія, яка була створена в 1998 році.  На даний час відділ фітосанітарного аналізу атестовано на проведення ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, вірусологічної, фітогельмінтологічної та гербологічної експертиз. Завданням відділу є встановлення фітосанітарного стану імпортних та вітчизняних об’єктів регулювання. 

З 1 вересня 2017 року почали роботу два новостворених відділи: відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів і відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу.

Відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів здійснює прийом зразків (проб), оформлення відповідних документів для проведення випробувань, видає Висновки фітосанітарних експертиз та Протоколи випробувань.

      Відділ визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу проводить аналізування насіння та садивного матеріалу за такими показниками:

  • аналізування чистоти та відходу насіння;
  • аналізування домішки насіння інших рослин;
  • аналізування схожості та енергії проростання насіння;
  • аналізування життєздатності насіння;
  • аналізування вологості насіння;
  • аналізування маси 1000 насінин;
  • аналізування зараженості насіння хворобами;
  • аналізування заселеності насіння шкідникам.

            Основним завданням відділу біологічного методу захисту рослин Державної установи «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» є виготовлення та реалізація сільгоспвиробникам біологічних засобів захисту рослин (трихограма та бактоцид, який є аналогом бактороденциду), визначення ефективності мікробіологічних препаратів та ентомофагів.

Відділом фітосанітарних процедур проводяться обстеження сільськогосподарських та інших угідь, посівів сільськогосподарських рослин, багаторічних насаджень на виявлення регульованих та інших шкідливих організмів.

Основними завданнями Кіровоградської фітолабораторії є:

 - виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території Кіровоградської області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих  організмів;

 - визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;

   - проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання та визначення видового складу регульованих та інших шкідливих організмів;

- вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення;

- участь у проведенні аналізу ризику поширення, шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;

- виготовлення, зберігання та реалізація мікробіологічних засобів захисту рослин та визначення ефективності мікробіологічних препаратів, у тому числі інокулянтів та ентомофагів;

- визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;

- організація та проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин;

- надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин.

Основною метою діяльності Кіровоградської фітолабораторії є:

- проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання та визначення видового складу регульованих та інших шкідливих організмів;

- проведення науково-дослідних робіт з карантину та захисту рослин, впровадження їх результатів у практику;

- визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;

- виготовлення якісних біологічних або інших нехімічних засобів захисту рослин, які відповідають діючим стандартам, виробництво сировини для їх виготовлення.

Фахівці лабораторії постійно проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників фітосанітарної служби, проводять стажування фахівців, беруть активну участь у науково-практичних семінарах, нарадах, конференціях тощо.