Зразок заяви

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

 

Директору установи «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія»
ВОЛОШИНІЙ Олені Федоровні
Прізвище, ім’я, по батькові заявника

Місце проживання

 

 

ЗАЯВА
(пропозиція, скарга)

 

1. Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Не заперечую проти використання наданих персональних даних при розгляді порушеного питання.



 

ДАТА

ПІДПИС